Aspecte privind detașarea transnațională

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The detachment of workers in the countries of the European Union and in the territory of the Swiss Confederation is governed both by European rules (Directive no. 96/71/EC, Directive no. 2014/67/EU and Directive no. 2018/957) and national (Law no. 16/2017).

Transnational detachment resembles both posting, but above all delegation from our national law.

The basic principle of the rules in this area is non-discrimination, meaning that transnational workers must enjoy the same working and employment conditions, including remuneration, established in the Member State of detachment.

Keywords:

detachment of workers, European Union, non-discrimination, transnational detachment.

REZUMAT

Detașarea lucrătorilor în țările Uniunii Europene și pe teritoriul Confederației Elvețiene este reglementat atât de normele europene (Directiva 96/71/CE, Directiva 2014/67/UE și Directiva 2018/957), cât și de cele naționale (Legea nr. 16/2017).

Detașarea transnațională se aseamănă, atât cu detașarea, dar mai ales cu delegarea din dreptul nostru național.

Principiul de bază al reglementărilor în materie este cel al nediscriminării, în sensul că lucrătorii transnaționali trebuie să se bucure de aceleași condiții de muncă și de încadrare în muncă, inclusiv în ceea ce privește remunerația, stabilită în statul membru unde are loc detașarea.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 16/2017; C. muncii, art. 43
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare