Aspecte legate de contractul de muncă pe durată determinată în lumina reglementărilor europene și interne. Analiză comparativă

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

The regulations specific to the labour agreement concluded for a determined period of time are provided under article 82 -87, Chapter VI, of the Labor Code. Although, in many ways, the transposing of the European Directive provisions in the internal legislation has been done in compliance with the general rules imposed by Directive, with respect to the consistency of the legal text and clarity of its writing, a series of notable particularities can be underlined. Starting with one of the major objectives set out in the European Directive in the field of labour agreements concluded for a determined period of time – for Member States to prevent abuses in the use of successive labour agreements concluded for a determined period of time by either adopting, at an internal level of objective measures justifying the conclusion of such contracts, or by regulating a maximum duration or a number of renewals for such– the analysis of some of the internal regulations reflect a vision of the internal legislator totally different from the European one.

Keywords:

fixed-term employment contract, atypical workers, flexible work schedules, marginal workers

REZUMAT

Reglementările specifice contractului de muncă pe durată determinată sunt cuprinse în art. 82-87, Capitolul VI, din Codul muncii. Cu toate că, în multe privințe, transpunerea dispozițiilor directivei europene în plan intern s-a făcut cu respectarea unor limite generale impuse de aceasta, sub aspectul coerenței normative și a clarității redactării textelor, se pot consemna o serie de particularități notabile. Pornind de la unul dintre obiectivele majore stabilite de Directiva europeană în materia contractelor pe durată determinată – acela ca statele membre să prevină abuzurile în utilizarea succesivă a contractelor individuale de muncă pe durată determinată prin adoptarea la nivel legislativ intern fie a unor măsuri obiective care să justifice încheierea unui asemenea contract, fie prin reglementarea unei durate totale maxime a contractelor de muncă pe durată determinată sau a numărului de reînnoiri – analiza unor reglementări interne reflectă o viziune a legiuitorului intern în totală contradicție cu viziunea europeană.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 82-87, Directiva nr. 1999/70/CE

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare