Aplicarea prevederilor legale în managementul resurselor umane

Numărul 3 Anul 2019
Autor Vlad BUTUR
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

The Human Resources Departments’ management tasks can be divided in relation to the following main activities, such as: efficient management and administration according to legislation, abilities acquisition and development and employee loyalty. Some of the human resources management activities necessitate the management requirements. However, most of the human management activities are ruled, in particular, by labor law norms. The regulatory sphere of labor law is represented by a set of legal norms which have as distinct object, namely the regulation of the social work relations. The tasks in which legal norms are fundamental in human resource management are: recruitment, contract management activities (achievement, executing, modifying, suspending and termination of individual employment contracts) and the the legal liability of employees. The article aims, is to present succinctly, the legislative norms governing these important tasks of the Human Resources Component.

Keywords:

human resources management, Human Resources Department, labor law

REZUMAT

Atribuţiile de management ale Compartimentelor de Resurse Umane, pot fi grupate în raport de următoarele activităţi principale, astfel: gestionarea şi administrarea eficientă în conformitate cu legislaţia, obţinerea şi dezvoltarea abilităţilor şi fidelizarea angajaţilor. O parte dintre activităţi, referitoare la politică, strategii, planificare, marketing şi comunicare, din gestiunea resurselor umane, respectă în principal cerinţele de management. Cea mai mare parte a atribuţiilor privind gestionarea personalului sunt însă guvernate mai ales de reglementările din legislaţia muncii. Sfera de reglementare proprie dreptului muncii este reprezentată de un ansamblu de norme juridice care are ca obiect distinct, reglementarea relaţiilor sociale de muncă. Atribuţiile în care reglementările legale, sunt primordiale în managementului resurselor umane sunt: recrutarea, încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; precum şi răspunderea juridică a angajaţilor. Articolul îşi propune să prezint în mod succint reglementările legislative care guvernează aceste atribuţii importante ale Compartimentului de Resurse Umane.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare