Angajarea străinilor non-UE în România, proceduri, aspecte legislative

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

This article aims to provide updated information on the employment procedure of foreign citizens from non-EU countries, a topic of interest in the context of the labor crisis in Romania and the increase in labor migration with Romania’s accession the EU.

We analyze the whole process of obtaining a long-stay visa for employment in the perspective of the legislative regulations in force in the field of labor immigration.

The Romanian employer in order to obtain the work permit for non-EU foreign nationals has to go through several complex stages, the rules being different for citizens from EU member states, but in this article we will refer only to the procedure for hiring non-EU foreigners. EU.

Keywords:

foreign employee, work permit, long stay visa for work, residence permit

REZUMAT

Articolul de faţă își propune să aducă informaţii actualizate cu privire la procedura de angajare a cetăţenilor străini din state non-UE, subiect de interes în contextul crizei de forţă de muncă existente în România și a creșterii fenomenului de migraţie a forţei de muncă odată cu aderarea României la UE.

Analizăm tot procesul de obţinere al vizei de lungă ședere în scop de angajare în muncă prin perspectiva reglementărilor legislative în vigoare în domeniul imigrării forţei de muncă.

Angajatorul român pentru a obţine avizul de muncă pentru cetăţenii străini non-UE are de parcurs mai multe etape complexe, regulile fiind diferite în cazul cetăţenilor provenind din statele membre UE, însă în acest articol ne vom referi doar la procedura de angajare a străinilor non-UE.

Legislaţie relevantă:

O.U.G. nr. 194/2002, O.U.G. nr. 56/2007; C. muncii, art. 36, art. 38, art. 39

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare