Scurte consideraţii privind termenele substanţiale reglementate în Codul muncii

Numărul 1 Anul 2017
Revista Numărul 1 Anul 2017

ABSTRACT

Making the analysis of the incidence of substantial time limits covered by Labour Code will clearly have a signifi cant positive impact on internal judicial theory and practice, and it is obvious that there is a need to thoroughly analyse the two categories of time limits and the law institutions which are closely related to the application of both substantive and procedural time limits in the labour law.

This brief analysis is intended to help reducing as much as possible controversies expressed both in legal doctrine and in judicial practice, on the classification of the legal nature of the time limits set out in the labour law and the legal effects they produce if they are not complied with and correlative sanctions of their application.

The conduct of this research will be an important benchmark and a starting point for further performance of other analyses on some law institutions that are closely related to the application of substantial and procedural time limits in labour law.

It should also be noted that the analysis conducted intended that the result obtained was fundamental primarily on a substantial judicial practice promoted by domestic courts, given that the internal legal doctrine has not addressed sufficiently trenchantly and argued these issues, the latter focusing more on the legal effects caused by procedural time limits, and less on those made by substantial time limits.

Keywords:

Labour Code, substantial time limits, procedural time limits, labour law

REZUMAT

Realizarea analizei incidenţei termenelor substanţiale reglementate de Codul muncii va avea în mod cert un semnificativ impact pozitiv asupra teoriei și practicii judiciare interne, fiind evidentă necesitatea de a se analiza în mod cât se poate de aprofundat cele două categorii de termene, precum și instituţiile de drept ce sunt în strânsă legătură cu aplicarea atât a termenelor substanţiale cât și a celor procedurale din dreptul muncii.

Se dorește ca această succintă analiză să poată contribui la diminuarea pe cât posibil a controverselor exprimate atât în doctrina de specialitate, cât și în practica judiciară, cu privire la calificarea naturii juridice a termenelor prevăzute în legislaţia muncii și a efectelor juridice pe care le produc în cazul nerespectării acestora, precum și a sancţiunilor corelative aplicării lor.

Așa cum am precizat anterior realizarea acestei analize va constitui un reper important de la care se va pleca în efectuarea în continuare a altor cercetări asupra unor instituţii de drept ce sunt în strânsă legătură cu aplicarea termenelor substanţiale și procedurale în dreptul muncii.

Trebuie precizat și faptul că analiza efectuată a urmărit ca rezultatul obţinut să fi e fundamentat în principal pe o practică judiciară substanţială promovată de instanţele interne, având în vedere faptul că doctrina juridică internă nu a abordat suficient de tranșant și argumentat această problematică, aceasta din urmă concentrându-se mai mult pe efectele juridice produse de termenele procedurale, și mai puţin pe cele realizate de termenele substanţiale.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, Codul de procedură civilă

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare