Mai răspund disciplinar înalţii funcţionari publici?

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The aim of this article is to analyse the characteristics of disciplinary liability that distinguish senior civil servants from other categories of civil servants. Thus are being analysed the regulations that apply to the fi rst mentioned category of civil servants, their application per se, in order to point out if, based on the legislation in this fi eld, at this point, the disciplinary liability applies to senior civil servants or if there is any possibility for them to avoid this type of liability, because it is not included in the law. At the end of this analysis we propose a series of necessary measures to be taken in order to improve the reported matters.

Keywords:

disciplinary liability, senior civil servants, law enforcement

REZUMAT

Articolul îşi propune să analizeze care sunt acele caracteristici ale răspunderii disciplinare care îi diferenţiază pe înalţii funcţionari publici de celelalte categorii de funcţionari publici, pe de o parte, dar și de salariaţi, în general, pe de altă parte. Sunt analizate reglementările aplicabile acestei categorii de funcţionari publici, precum şi modul de aplicare a acestora, respectiv dacă, pe baza legislaţiei în domeniu, în acest moment, răspunderea disciplinară este aplicabilă înalţilor funcţionari publici sau dacă există modalităţi de evitare a acestui gen de răspundere, neprevăzute de lege. La fi nalul analizei sunt propuse măsurile necesare pentru remedierea aspectelor semnalate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 188/1999, art. 77, art. 78, at. 79, art. 117
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare