Interdicţii privind concedierea

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

The present study deals with prohibitions on dismissal. Based material is art. 59-60 of the Labor Code governing prohibitions regarding individual dismissal based on: principle of equal treatment in labor relations and prohibition of discrimination; workers’ right to participate in collective action to establish or join a union, to participate in the law to strike as well as situations where individual employment contract is suspended de jure or employee’s initiative.

Keywords:

Labor Code, prohibition of dismissal

REZUMAT

Studiu de faţă abordează interdicţiile privind concedierea. Sediul materiei îl constituie art. 59-60 C. muncii care reglementează interdicţii privind concedierea individuală raportat la: principiul egalităţii de tratament în cadrul relaţiilor de muncă și interzicerea discriminării; dreptul salariaţilor de a participa la acţiuni colective, de a constitui sau adera la un sindicat, de a participa în condiţiile legii la grevă, cât și pentru situaţiile în care contractul individual de muncă este suspendat de drept sau la iniţiativa salariatului.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 59-60
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare