Consideraţii practice cu privire la cercetarea disciplinară prealabilă a salariaţilor

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

Through numerous decisions of the courts rendered in the settlements of labour conflicts having object petitions against the sanction decision had been annulated the disciplinary sanction acts, given that the violation by the employer of the rules regarding the disciplinary inquiry. In the present study, it is analysed the succession of the juridical operations that must be undertaken in the stage of the disciplinary inquiry and there are emphasised observations and suggestions for the practical activity.

Finally, in order to fi ll the Labour Code’s lacunas in this field, it is proposed to be adopted, through an order of the labour ministry, a frame pattern of the internal regulations, without binding nature, but only indicative for the employers. 

Keywords:

disciplinary liability, disciplinary inquiry, implementation of a disciplinary sanction

REZUMAT

Prin numeroase hotărâri ale instanţelor judecătorești pronunţate în soluţionarea unor litigii de muncă având ca obiect contestaţie formulată împotriva deciziei de sancţionare disciplinară au fost anulate actele de sancţionare disciplinară, dată fiind nerespectarea de către angajator a regulilor ce guvernează cercetarea disciplinară. În prezentul studiu este analizată succesiunea operaţiunilor juridice care trebuie întreprinse în etapa cercetării disciplinare prealabile și sunt evidenţiate observaţii și sugestii pentru activitatea practică.

În final, pentru a se acoperi lacunele Codului muncii în această materie, se propune ca să se aprobe, prin ordin al ministrului muncii, modelul-cadru al regulamentului intern, care nu ar urma să aibă un caracter obligatoriu, ci numai de orientare pentru angajatori.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, art. 251

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare