Consecințele neprezentării salariatului la examenul medical periodic efectuat de medicul de medicina muncii

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

One of the legal obligations of any employer in Romania is to ensure the safety and health of workers in all aspects of work. To this end, even from the beginning of the employment relationship and even with a view to concluding an individual employment contract, the worker must present a medical certificate confirming the person’s ability to perform the work for which he is employed. During work relationships, employers have to bear the necessary expenses so that the occupational health physician performs periodical medical checks on employees. However, there are situations where workers refuse to attend these controls, and the solutions offered by judicial practice and legal literature are not unitary, varying between the absence of any sanction for workers and the disciplinary dissolution of the individual labor contract.

Keywords:

medical examination, occupational medicine, employee refusal

REZUMAT

Una dintre obligațiile legale ale oricărui angajator din România este aceea de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În acest scop, chiar de la începutul raportului de muncă și chiar în vederea încheierii unui contract individual de muncă, lucrătorul trebuie să prezinte un certificat medical care să confirme aptitudinea acelei persoane de a presta munca pentru care se angajează. Pe parcursul relațiilor de muncă, angajatorii trebuie să suporte cheltuielile necesare pentru ca medicul de medicina muncii să efectueze controale medicale periodice ale salariaților. Sunt însă și situații în care lucrătorii refuză să se prezinte la aceste controale, iar soluțiile oferite de practica judiciară și literatura juridică nu sunt unitare, variind între lipsa oricărei sancțiuni pentru lucrători și desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, art. 27, art. 186, art. 187, art. 188, art. 189; Legea nr. 319/2006; H.G. nr. 355/2007, art. 25

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare