Competenţa de soluţionare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

In the case of soldiers under Law no. 80/1995 regarding status of the military are not applicable the provisions of Art. 109 of Law no. 188/1999 regarding the status of civil servants in the jurisdiction of the tribunal, administrative contentious to resolve labor disputes the merits thereof.

If their case is applicable Art. 10 para. (1) of the Law no. 554/2004 meaning that disputes arising from administrative acts issued by central authorities are the Court of Appeal and the appeal High Court of Cassation and Justice.

Keywords:

status of the military, civil servants, labor disputes, administrative acts

REZUMAT

În cazul militarilor afl aţi sub incidenţa Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în ceea ce privește competenţa tribunalului, secţia de contencios administrativ de a soluţiona la fond litigiile de muncă ale acestora.

În cazul lor au aplicabilitate prevederile art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 în sensul că litigiile generate de actele administrative emise de autorităţile centrale sunt de competenţa Curţii de apel, iar în recurs Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 554/2004, art. 10 alin. (1), Legea nr. 80/1995

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare