Căile de atac împotriva sancţionării disciplinare în cazul funcţionarilor publici

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The civil servant can impugn disciplinary sanction at the administrative court. It may address the court to cancel the action without the need for prior complaint. However, this procedure is necessary only in the event last disciplinary namely dismissal from the public. Trial procedure is conducted in accordance with the Code of Civil Procedure.

Keywords:

civil servant, disciplinary sanction, prior complaint, Code of Civil Procedure

REZUMAT

Funcţionarul public poate contesta sancţiunea disciplinară la instanţa de contencios administrativ. Acesta se poate adresa direct instanţei de judecată pentru anularea acţiunii, fără a mai fi necesară plângerea prealabilă. Însă, această procedură este necesară doar în ipoteza ultimei sancţiuni disciplinare și anume destituirea din funcţia publică. Procedura de judecată se desfășoară în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 188/1999, art. 80, art. 109, art. 117; Legea nr. 554/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare