Aspecte teoretice privind registrul general de evidenţă a salariaţilor în contextul ultimelor modificări legislative

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

The employees general registration system is an informatic application regulated by the Romanian Law that allows employers to communicate to the labour inspectorate the labour contracts conclusion, modifi cation, suspension and termination. Nevertheless, in november 2016, the rules that govern the communication of the registration were subject to modifi cation. Those rules, that were adopted by the Romanian Government were also a consequence of a legal provision, that was appealed starting the 1st of July, 2017. The historical records of the rules modifi cation becames interesting when rules of communicating the general registration are not supported by a new informatic application and also are affected by becoming obsolete.

Keywords:

labour contracts, employees general registration system

REZUMAT

Registrul general de evidenţă a salariaţilor este o aplicaţie informatică reglementată de legea română care permite angajatorilor să comunice inspectoratului de muncă încheierea, modifi carea, suspendarea și încetarea contractelor de muncă. Cu toate acestea, în noiembrie 2016, normele care reglementează comunicarea înregistrării au fost supuse unor modifi cări. Aceste reguli, adoptate de Guvernul României, au fost, de asemenea, o consecinţă a unei dispoziţii legale, care a fost abrogată începând cu 1 iulie 2017. Evidenţa istorică a modifi cării regulilor devine interesantă atunci când regulile de comunicare a înregistrărilor nu sunt susţinute de o nouă aplicaţie informatică și, de asemenea, sunt afectate, devenind inaplicabile.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 153/2017, Codul muncii, art. 17 alin. (5)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare